Logi sisse
Kasutaja:
Parool:
Keskkonnainvesteeringute Keskus

Pähklinäpp - unilane

Koostanud: Sven Zacek

Kaitse Eestis. Pähklinäpp kuulub III kategooria kaitstavate liikide alla (III kategooria kaitse all on liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka)

Elupaik. Pähklinäpid asustavad tiheda alusmetsaga lehtmetsi ja lageraie tulemusel tekkinud  lehtpuu noorendikke.

Segamini võib ajada. Pikemal vaatlusel saab kiiresti aru, kui jälgitavaks on pähklinäpp, sest tema toimetab pidevalt suhtelisel kõrgel puu otsas.

Levik ja arvukus Eestis. Pähklinäpp on Eestis siinse kliima tõttu väga haruldane, viimastel aastatel on laekunud ainult suusõnalisi teateid pähklinäppide kohtamisest Lõuna-Eestis, mis on nende loomade areaali põhjapiiriks. Kindlad andmed pähklinäpi kohtamise kohta jäävad eelmise sajandi esimesse poolde.

Eluiga. Kuni 5 aastat.

Pereelu. Paaritumisaeg kestab maist septembrini. Pähklinäpid toovad aasta jooksul ilmale kuni kaks pesakondi poegi. Pesakond koosneb harilikult neljast pojast. Heinaga vooderdatud pesa ehitatakse puu otsa või mõnda õõnsusesse. Pojad lahkuvad pesast neljanädalaselt, kuid võivad jääda ema seltsi veel seitsmeks nädalaks.

Toidulaud. Pähklinäpid toituvad peamiselt puu otsas, süües kevadel puuõisi ning õietolmu, suvel süüakse marju ja sügisel pähkleid. Arvatavasti sobivad söögiks ka putukad. Kuna nimetatud toidulaud peab asuma küllaltki väikesel maa-alal, limiteerib see oluliselt pähklinäpile sobivaid elupaiku.

Vaenlased. Pähklinäppe ohustab kõige rohkem sobivate elupaikade kadumine või isolatsioon, sest näpid ei soovi ennast avamaastikul näidata, mistõttu saavad noored näpid elada ainult oma vanemate territooriumil, kuna inimtegevuse tagajärjel on kõik teised eluks vajalikud elupaigad sünnikohast ära lõigatud. Seepärast on näppide ränne raskendatud. Looduslikest vaenlastest võib nimetada röövlinde ja pisinärilisi, kes on osavad puude otsa ronijad.

Huvitavaid tähelepanekuid. Pähklinäpid võivad magada talveund kuni 7 kuud aastast, ärgates alles aprilli lõpus. Talveuneks sobiv pesa rajatakse maa alla.

Suure osa oma päevast veedavad pähklinäpid magades.

Kasutatud allikad.
Common dormouse
Wikipedia
BBC WildfactsKommenteerimiseks logi sisse!


Pähklinäpp++
Muscardinus avellanarius
Kehapikkus: 6,5 - 8,5 cm.

Kaal: 15 - 30 g.

Sabapikkus: 5,5 - 8,5 cm.