Logi sisse
Kasutaja:
Parool:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Liiginimi Ladina k Klass Selts Sugukond
Rohukoskel Mergus serrator Linnud Hanelised Partlased
Rägapart Anas querquedula Linnud Hanelised Partlased
Rääkspart + Anas strepera Linnud Hanelised Partlased
Sinikael-part Anas platyrhynchos Linnud Hanelised Partlased
Soopart e. pahlsaba-part + Anas acuta Linnud Hanelised Partlased
Sõtkas Bucephala clangula Linnud Hanelised Partlased
Suur-laukhani Anser albifrons Linnud Hanelised Partlased
Tõmmuvaeras++ Melanitta fusca Linnud Hanelised Partlased
Tuttvart Aythya fuligula Linnud Hanelised Partlased
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis Linnud Hanelised Partlased
Viupart Anas penelope Linnud Hanelised Partlased
Väikekoskel e. pudukoskel ++ Mergus albellus Linnud Hanelised Partlased
Väikeluik Cygnus columbianus Linnud Hanelised Partlased