Logi sisse
Kasutaja:
Parool:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Liiginimi Ladina k Klass Selts Sugukond
Hallõgija Lanius excubitor Linnud Värvulised Õgijalased
Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus Linnud Rähnilised Rähnlased
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena Linnud Pütilised Pütlased
Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris Linnud Värvulised Rästaslased
Halltsiisitaja ++ Emberiza calandra Linnud Värvulised Tsiitsitajalased
Hangelind Plectrophenax nivalis Linnud Värvulised Tsiitsitajalased
Harakas Pica pica Linnud Värvulised Vareslased
Harilik kärnkonn Bufo bufo Kahepaiksed Päriskonnalised Kärnkonlased
Harilik siil Erinaceus europaeus Imetajad Putuktoidulised Siillased
Harivesilik Triturus cristatus Kahepaiksed Sabakonnalised Salamanderlased
Hele-urvalind ++ Carduelis hornemanni Linnud Värvulised Vintlased
Heleflamingo e. flamingo ++ Phoenicopterus roseus Linnud Flamingolised Flamingolased
Heletilder Tringa nebularia Linnud Kurvitsalised Kurvitslased
Herilaseviu Pernis apivorus Linnud Haukalised Haugaslased
Hiireviu Buteo buteo Linnud Haukalised Haugaslased
Hõbehaigur Egretta alba Linnud Toonekurelised Haigurlased
Hõbekajakas Larus argentatus Linnud Kurvitsalised Kajaklased
Hoburästas + Turdus viscivorus Linnud Värvulised Rästaslased
Hunt Canis lupus Imetajad Kiskjalised Koerlased
Hüüp ++ Botaurus stellaris Linnud Toonekurelised Haigurlased