Logi sisse
Kasutaja:
Parool:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Liiginimi Ladina k Klass Selts Sugukond
Roosakajakas ++ Rhodostethia rosea Linnud Kurvitsalised Kajaklased
Roostepääsuke ++ Hirundo daurica Linnud Värvulised Pääsulased
Rootsiisitaja Emberiza schoeniclus Linnud Värvulised Tsiitsitajalased
Rubiinööbik ++ Luscinia calliope Linnud Värvulised Rästaslased
Rukkirääk Crex crex Linnud Kurelised Ruiklased
Ruugerüdi ++ Tryngites subruficollis Linnud Kurvitsalised Kurvitslased
Rüüt Pluvialis apricaria Linnud Kurvitsalised Tülllased
Rägapart Anas querquedula Linnud Hanelised Partlased
Rändrott ehk võhr Rattus norvegicus Imetajad Närilised Hiirlased
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus Linnud Värvulised Põõsalindlased
Rästik Vipera berus Roomajad Soomuselised Rästiklased
Räusktiir e. räusk Sterna caspia Linnud Kurvitsalised Tiirlased
Rääkspart + Anas strepera Linnud Hanelised Partlased
Räästapääsuke Delichon urbica Linnud Värvulised Pääsulased
Saarmas Lutra lutra Imetajad Kiskjalised Kärplased
Sabatihane Aegithalos caudatus Linnud Värvulised Sabatihaslased
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus Linnud Värvulised Põõsalindlased
Salutihane e. sootihane Poecile palustris Linnud Värvulised Tihaslased
Sarviklõoke ++ Eremophila alpestris Linnud Värvulised Lõolased
Sarvikpütt Podiceps auritus Linnud Pütilised Pütlased