Reeglid

1. Saidi suunitlus

Looduspilt.ee sooviks on pakkuda väljundit looduse pildistajatele ning samas tekitada huvi uutes potensiaalsetes loodusesõprades looduses pildistamise vastu. Meie püüdeks on see, et looduspildistajaid juurde tekiks, mis omakorda tõstaks Eesti üldist loodusfoto taset. Looduspilt.ee koondab nii algajaid kui ka juba Eestis tunnustatud loodusfotograafe ning pakub ühest suurest keskkonnast võimalust nende tööde tutvustamiseks. Lisaks ei saa fotograafi vaatenurgast pidada vähetähtsaks leida võimalikke väljundeid oma piltide turustamisel, mis pole sugugi harv praktika juba täna. Looduspilt.ee "teenus" ise on kõikidele huvigruppidele tasuta ja põhimõttel "nagu on".

Siinkohal tahaks täpsemalt määratleda eelpool kasutatud mõistet "algaja". Leiame, et algaja võiks olla selline inimene, kellel on juba kindel huvi looduse ja/või pildistamise vastu ning ta on teemat ise ka aktiivselt uurinud. Sel juhul peaks olema tagatud, et pildistajal on kindel aimdus, milline üldse on hea looduspilt ja mille poole püüeldakse. Kindlasti ei ole see lehekülg mõeldud sellistele, kes eile ostis kaamera, täna pildistas sellega oma kassi ning – kuna eksisteerib portaal looduspilt.ee – paneb oma pildi üles, et näha-kuulda, mida teised sellest arvavad. Leiame, et sellised kasutajad ei suuda oma piltide suhtes olla piisavalt kriitilised, mis võib olla potentsiaalseks konfliktiallikaks. Seega rõhutame veelkord, et tähtis on teatud omapoolne huvi ja asjadest arusaamine. Vastasel juhul kaoks tõsisemate harrastajate huvi keskpärastes piltides sobramisel ning – kes siis sellele algajate tulvale nõu annaks ja eeskujuga suunaks...

2. Pildid

Galerii on kindlasti üks tähtsamaid looduspilt.ee komponente. Öeldakse, et pilt on väärt tuhandet sõna, seega on oma kogemusi kõige kergem väljendada just piltide kaudu. Piltide lisamisel tuleks meeles pidada järgmisi reegleid:

 • Pilte saavad lisada, kommenteerida ja hinnata ainult registreerunud (kasutaja regamine on tasuta). Lisatud pilt peab olema kasutaja enda tehtud. Need, kes avastatakse pildi varguselt, saavad eluaegse bänni. Piltide vargus on lubamatu! Pilte lisatakse oma konto alt esilehelt.
 • Lisatud pildid peavad olema jpg formaadis. Pildi maksimaalsed mõõtmed on 800x800 pikslit ning maht mitte oluliselt üle 300 KB. Juhul kui pildi pikem serv on üle 800 piksli, teeb süsteem automaatse resize’i, mis on enamasti küll kvaliteetne, ent võib mitte vastata kasutaja ootustele, seega on sellest reeglist kinnipidamine ka kasutaja huvides. Thumbe e. pisipilte pole vaja ise teha, need genereeritakse pildi üleslaadimisel automaatselt. Samuti tuleb tähele panna, et lisatud pilt oleks õige kategooria alla. Samuti on autori enda huvides soovitav iga pildi juurde lisada otsisõnad.
 • Pilti lisades tasub mõelda ka selle peale, millise pilguga teised seda vaadata võiksid. Tuleks ennast asetada pildi hindaja ja kommenteerija rolli. Fakt on ju see, et autoril endal on tunduvalt rohkem infot pildi kohta, millest tulenevalt ka teistsugused emotsioonid ja vaatamise kontekst. Kuna aga vaatajale on näha ainult pildil kujutatu ning ta ei tunne looma varitsemisest tekkinud adrenaliini, siis peab pilt iseseisvalt suutma seda momenti edasi anda, et autori ja vaataja hinnangud kokku langeksid. Seega tuleks pilti enne saatmist vaadata eriti kriitilise pilguga, et hiljem mitte pettuda oodatust kehvemates hinnetes.
 • Lisaks ülalmainitule peab pilt olema ka kvaliteedilt heal tasemel, haruldaste objektide puhul tehakse teatud mööndusi, kuid ikkagi on eelistatud tehniliselt korrektsed ja kvaliteetsed pildid. Soovitav on pildi lisamiselt esitada ka lisainfot kasutatud tehnika kohta. See võib pildile väärtust lisada, kuna on selgelt teada, kui lähedal autor pildistatavale oli ning millised võimalused olid kadreerimiseks.
 • Saadetud pildid ei lähe kohe üles teistele vaatamiseks-hindamiseks, vaid läbivad adminnifiltri. Seal jälgitakse pildi vastavust ülaltoodud nõuetele. Nõuetele mittevastavaid pilte galeriisse ei lasta ning selle kohta saadetakse kasutajale vastavasisuline e-kiri. Saadetud pildid vaadatakse üle ja lisatakse portaali esimesel võimalusel, kuid mingit kindlat tähtaega ei ole. Juhul kui pilt sai saadetud juba paar päeva tagasi ning seda pole üles pandud ega pole tulnud ka mingit tagasisidet, siis tasub julgelt ühendust võtta looduspilt.ee meeskonnaga (meeskond [ät] looduspilt.ee).
 • Pilt ei tohi mingil viisil sisaldada reklaami (nt teistele interneti saitidele), küll aga võib seal soovi korral olla ära märgitud autori nimi või copyright märkus.

3. Artiklid

Teine meie portaali suur osa on artiklid. Artiklite kaudu soovime anda kasutajale aimu metsaretkede huvitavamatest juhtumistest, kuuldud lugudest ja metsas kasutatavatest mõtteviisidest. Eespool sai mainitud pildi tähtsust teatud hetke illustreerimisel, artikli juurde on autoril võimalik lisada paar-kolm pilti ning väike jutuke nende piltide saamisloost. Artikkel peab olema uudne ja õpetlik. Oodatud on personaalsed juhtumised ja tähelepanekud.

 • Artikleid saavad samuti lisada ja kommenteerida ainult registreerunud kasutajad. Artikli saatmise eelduseks - nagu piltide puhulgi - on see, et artikkel ja lisatud fotod on kasutaja enda kirjutatud/pildistatud. Loomulikult on mõeldavad ka huvipakkuvate artiklite tõlked võõrkeeltest, kuid sellisel juhul peab olema selgelt eristatud originaalautori ja kasutaja poolne panus ning ära toodud korrektsed viited originaalallikale. Üldiselt soovitame õpetlikke võõrkeelseid artikleid postitada linkidena foorumis. Tõlke esitamine tuleks kõne alla raamatust leitud huvitava loo korral.
 • Nagu piltidegi puhul ei lähe artiklid kohe automaatselt üles teistele lugemiseks, vaid peavad samuti läbima adminnifiltri. Kui artikkel arvatakse millegipärast olevat sobimatu, siis seda üles ei panda ja saadetakse artikli autorile vastavasisuline e-kiri.

4. Artiklite ja piltide kommenteerimine

Selleks, et õhutada elavat diskussiooni ja anda tagasisidet piltide ning artiklite autoritele, on looduspilt.ee portaali lisatud piltide ja artiklite kommenteerimise võimalus. Seda võimalust saavad kasutada kõik registreeritud kasutajad oma arvamuse väljendamiseks ja autorile soovituste jagamiseks. Kommenteerimiseks ja hindamiseks peab kasutajal baasi olema lisatud vähemalt kaks pilti või peab olema staatuses "vanasokk". Selleks, et suhtlemine oleks võimalikult üheselt mõistetav ja informatiivne, tuleb meeles pidada elementaarseid reegleid:

 • Kommenteerida tuleb eelkõige pilti või artiklit, mitte autorit. Seda meeles pidades jäävad ära igasugused konfliktid, sest kommentaare tuleks samuti võtta kui pildi või artikli, mitte aga autori kohta käivaid.
 • Kommenteerimisel tuleb arvestada heade tavadega ning kehtib põhimõte: ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Seega tuleks kõikidesse kaaskasutajatesse suhtuda sõbralikult ja mõistvalt. Keelatud on igasugune ropendamine ja isiklikud solvangud. Piiri pidamine on niisiis igaühe enda tunnetuse küsimus, õigemini adminnide piiride tunnetamine, sest üle adminnide piiride minejate kommentaarid kustutatakse ja kasutajat hoiatatakse. Esimesele eksimusele järgneb hoiatus, korduvate eksimuste korral saab kasutaja bänni ning tema konto kustutatakse.

5. Piltide hindamine

Piltidele hinnangu andmiseks on võimalik nende hindamine 5-palli süsteemis. Hindamisel tuleb lähtuda eelkõige pildi sisust, kvaliteedist, uudsusest ja isiklikest maitse-eelistustest. Määrav ei tohi olla pildi autor, kasutatud tehnika ega teiste pandud hinded või kommentaarid. Kui esmakordsel vaatamisel ei oska pilti hinnata, võib seda ju alati hiljem teha.

Kasutatav 5-palli süsteem on kõigile juba koolist tuttav. Siinkohal tahaks veel toonitada hinnete sisu: 5 – suurepärane, 4 – väga hea, 3 – hea, 2 – rahuldav ja 1 – mitterahuldav. Enne hinde panemist võiks just mõelda nende sõnade peale, sellisel juhul saab anda objektiivsema hinnangu. Selge on aga see, et hindamine on ja jääb subjektiivseks tegevuseks.

Pildile hinde panemisel on soovitav lisada hinnet põhjendav kommentaar. Keskmisest madalama hinde (1 ja 2) panemisel on kommetaar lausa nõutav, vastasel juhul võivad adminnid selle hinde kustutada isegi siis, kui pilt on sellist hinnet väärt. Hinde 3 puhul on kommentaar rangelt soovitatav, kuigi kui pilti on juba ennem korduvalt hinnatud ja keskmine hinne on kas 3 või alla selle, siis pole kommentaar nõutud.

Ühel kasutajal on õigus pilti hinnata kaks korda, kuigi soovitame juba esimesel korral hinne piisavalt põhjalikult läbi mõelda, et teise hinde panemine ei olekski vajalik. Madala staatusega kasutajatel (jänkupoegadel) on hindamisel teatud piirangud, näiteks ei ole neil lubatud pärast esimese 10 hinde ilmumist panna hinnet, mis on hetke keskmisest 2 või enam palli madalam. Staatustest saab lähemalt lugeda peatükis Kasutajad.

Piltidele pandud hinnete alusel tekivad piltidele keskmised hinded, kasutajale reitingud ning igasugused edetabelid. Nüüd sellest natuke lähemalt.

5.1 Kasutaja reitingu arvutamine

Iga pildi all moodustub sellele pandud hinnete põhjal aritmeetiline keskmine, mis arvutatakse kõigi konkreetsele lisatud hinnete põhjal. Hetkest, mil kasutajal on vähemalt 5 pilti ning neist igaüks on saanud vähemalt 3 hinnet, hakatakse arvutama kasutaja reitingut. Reiting ilmub sulgudesse kasutaja staatuse taha. Kasutaja reitingut arvutatakse ümber üks kord ööpäevas.

6. Kasutajad ja kasutajakontod

6.1 Registeerimine ja oma konto haldamine

 • Iga inimene tohib teha endale ühe konto, kahte korda registreerida ei tohi, vastasel korral eemaldatakse mõlemad kontod.
 • Registreerima peab reaalse ees- ja perekonnanimega
 • Kasutaja hoolitseb ja vastutab ainuisikuliselt oma andmete ajakohasuse (eriti e-maili aadress) ja korrektsuse ning parooli turvalise käitlemise eest, mistõttu pole soovitav sisse logida avalikest kohtadest, nagu koolid, interneti punktid, tuttavate arvutid jms.
 • looduspilt.ee võib konto omaniku e-posti peale aadressile saata mittekommertsliku sisuga teateid, mis puudutavad portaali uuendusi, hooldust või ühisüritusi. Kui portaalis registreerunud kasutaja ei soovi saada sellekohaseid teavitusi, saab vastava teate saata portaali üldaadressile meeskond ät looduspilt.ee

6.2 Kasutajate auastmed/staatused

Looduspilt.ee kasutajatel on portaali panustades võimalik hierarhiaredelil tõusta. Panustamine tähendab eelkõige piltide ja artiklite lisamist või väiksemate ja suuremate metsamatkade korraldamist. Loomulikult ei öelda ära ka rahalistele, esemelistele või organisatoorsetele panustele.Rahalisi või esemelisi panuseid kasutatakse sihtotstarbelist looduspilt.ee heaks nt konkursside korraldamisel auhindadeks.

Staatused: kõiki kasutajaid, kes on äsja registreerunud ning kellel on baasis vähem kui 3 pilti ning kes pole lisanud ühtegi artiklit, tuntakse jänkupoegadena. See tähendab, et nad on looduse enda jaoks alles hiljaaegu avastanud ning käivad rohkem muru nuusutamas. Looduspilt.ee meeskond võib auastmeid jagada ka eelnevate saavutuste või tuntuse eest, seetõttu võivad meie keskkonnas kommenteerida ka inimesed, kelle pole ühtegi pilti, ometigi keda saab usaldada eelneva tõttu; Saavutusteks võivad olla nt mõne pädeva konkursi auhinnaline koht või tunnustus, samuti saavutatud pädevus mõnes teises portaalis, nt fotokala jne.

 • vanasokk - on enda jaoks avastanud teatud piirkonnad, kus võib juba iseteadvalt ringi jalutada, kuid ülbusest ning piiratud teadmistest tulenevad vead on inim...err... loomalikud;
 • reinuvader - on omandanud juba teatud metsas liikumise kavalused ning niisama kergesti ei üllatu;
 • põdrapull - oma väga suureks kasvanud territooriumil on vähe asju, millest ta teadlik pole. Vaatamata sellele avastab meeleldi uusi avarusi ning tunneb neis ennast täiesti koduselt. Sellele staatusele ja sellelt staatuselt edasiliikumisel ülimasse staatusesse eeldatakse lisaks kõigele muule veel ka hetkel kehtivate keskmise arvutamise reeglite kohaselt kasutaja piltide keskmist hinnet 4.10;
 • karuott=võsavillem=kult=kaljukas - ülim staatus, metsas liikudes leidub väga vähe, kui üldse selliseid asju, mida need tegelased ei märka. Nad loevad ka tundmatut maastikku nagu avatud raamatut. Sellesse staatusesse jõudmist peab kasutaja ise jälgima, kuigi ka adminnid üritavad seda jõudumööda teha. Vajalik keskmine hinne 4.50 . Kvalifitseerumisel tuleb saata adminnidele e-kiri oma valitud nimetusega.
 • tigekull - selle staatusega on looduspilt.ee adminnid
 • Ühest staatusest teise liikumise eeldused:
  jänkupoeg - baasis alla 3 pildi ja 0 artiklit
  vanasokk - baasis vähemalt 8 pilti või 3-4 pilti ja 1 artikkel
  reinuvader - baasis vähemalt 15 pilti või 8-10 pilti ja 1 artikkel
  põdrapull - baasis vähemalt 25 pilti või 13-18 pilti ja 2-3 artiklit, keskmine hinne vähemalt 4.1
  karuott=võsavillem=kult=kaljukas - baasis vähemalt 50 pilti või 40 pilti ja 10 artiklit, keskmine hinne vähemalt 4.5

6.3. Kasutaja konto kustutamine

 • Kui kasutajal pole ühtegi pilti ja ta pole 6 kuud sisse loginud, siis võib looduspilt.ee tema konto kustutada.
 • Kui kasutajal on 1 pilt ja ta pole aasta jooksul sisse loginud, siis võidakse kustutada tema konto, pilt ja kommentaarid.
 • Kasutaja konto võidakse kustutata ka ülejäänud käesolevas reeglistikus olevate reeglite või suuniste rikkumise eest.
 • Kasutaja konto võidakse kustutada ka juhul, kui on tekkinud probleemid ja kasutajaga ei õnnestu saada kontaki tema pool registreerimisel kasutatud e-maili aadressi kaudu või ka juhul, kui ei õnnestu läbirääkimised probleemi lahendamiseks. Probleemideks võivad olla näiteks mitmekordne registreerimine, puudulikud kasutaja andmed, võõra pildi üles panemine või ebasobiv ning teisi solvav käitumine meie keskkonnas.
 • Eelpoolnimetatud juhtudel võidakse konto kustutada eelnevalt täiendavalt hoiatamata.
 • Kasutajal on igal ajal õigus oma konto sulgeda ja eemaldada, teavitades sellest e-postile meeskond ät looduspilt.ee Konto taastamine koos piltide ja kommentaaridega pole võimalik - kasutaja otsus on seega lõplik.

7. Autoriõigused

KEELATUD ON VÕÕRASTE (st mitte oma tehtud) PILTIDE ÜLES PANEMINE.
Portaalis looduspilt.ee olevad materjalid (pildid, artiklid, intervjuud jms) on kaitstud Eesti Vabariigis kehtivate autoriõiguste seadustega. Nende materjalide ükskõik milline kasutamine ilma eelneva autori nõusolekuta on lubamatu ning karistatav. Iga pildi lisamisel peab oma autoriõigust kinnitama.

8. Tegijad

Looduspilt.ee 'd hoiavad üleval neli loodushuvilist tegelast - Marko Haug, Kristo Vaarmari, Sven Zacek ja Jaak Põder (Loe toimetajatest lisa »). Tegevust toetavad serveri rendi näol AS Kuma ja OÜ Zone Media.