Logi sisse
Kasutaja:
Parool:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Liiginimi Ladina k Klass Selts Sugukond
Teder Tetrao tetrix Linnud Kanalised Metsislased e. püülased
Tiigi-roolind ++ Acrocephalus scirpaceus Linnud Värvulised Põõsalindlased
Tiigikonn Rana lessonae Kahepaiksed Päriskonnalised Konlased
Tiigilendlane++ Myotis dasycneme Imetajad Käsitiivalised Nahkhiirlased
Tikutaja e. taevasikk Gallinago gallinago Linnud Kurvitsalised Kurvitslased
Tõmmu-lehelind ++ Phylloscopus fuscatus Linnud Värvulised Põõsalindlased
Tõmmukajakas ++ Larus fuscus Linnud Kurvitsalised Kajaklased
Tõmmuvaeras++ Melanitta fusca Linnud Hanelised Partlased
Tuhk-lehelind ++ Phylloscopus humei Linnud Värvulised Alklased
Tuhkur Mustela putorius Imetajad Kiskjalised Kärplased
Tumetilder Tringa erythropus Linnud Kurvitsalised Kurvitslased
Tundrakiur e. punakurk-kiur + Anthus cervinus Linnud Värvulised Västriklased
Tundrarüüt ++ Pluvialis fulva Linnud Kurvitsalised Tülllased
Turteltuvi Streptopelia turtur Linnud Tuvilised Tuvilased
Tutkas Philomachus pugnax Linnud Kurvitsalised Kurvitslased
Tutt-tihane Lophophanes cristatus Linnud Värvulised Tihaslased
Tutt-tiir Sterna sandvicensis Linnud Kurvitsalised Tiirlased
Tuttlõoke Galerida cristata Linnud Värvulised Lõolased
Tuttpütt Podiceps cristatus Linnud Pütilised Pütlased
Tuttvart Aythya fuligula Linnud Hanelised Partlased