Loodusõppe abi ja KKK


Viktoriinid


Viktoriinid on rohkem meelelahutusliku iseloomuga. Igal ajahetkel absoluutsele tõele nad ei pretendeeri, kui maailmas kasvab mõni puu kõrgemaks kui meie küsisime, siis tuleb sellega leppida.

Viktoriinide vastused säilivad veebilehitseja sulgemiseni. Veebilehitseja uuesti avamisel saab kõiki viktoriine uuesti teha.

Viktoriine saavad kasutajad ise juurde koostada.

Selleks tuleb meile saata nii küsimused, vastusevariandid koos õigete vastuste äramärkimisega ja ka küsimuste juurde pildid, kui neid on. Iga küsimuse juurde saab panna maksimaalselt 1 pildi. Veidi tehnilisest poolest. Võimalikud küsimustevariandid on: õige-vale vastusega küsimus, valikküsimus kuni 3-6 valikuga, kus on 1 õige vastus ja valikküsimus 4-6 valikuga, kus on üle 1 õige vastuse. Ja viktoriinis peaks olema kokku 10 küsimust. Kõikide muude tasemete juures, välja arvatud täiskasvanud, tuleks järgida riikliku õppekava materjale, et küsimused tõesti ka tasemele kohased oleksid.

Viktoriinid asuvad siin, pealehtedel navigeerimiseks saad kasutada ülaservas asuvat menüüd.