Loodusõppe abi ja KKK


Liigitutvustuste kommenteerimise reeglid


Igaüks, kes on näinud või teab midagi mõne liigi kohta, mida veel kirjas ei ole, saab selle liigitutvustuse alla ise juurde kirjutada.

Kirjutamisel kehtivad paar reeglit:

1. Kirjutada võib ainult sellest, mida ise on nähtud või kogetud või uuritud. Sõprade, naabrite jne jne jutustusi ümber kirjutada ei tohi. Kirjutada võib ka mõne artikli vms kirjaliku informatsiooni põhjal, kui on selgelt viidatud algallikale ja see algallikas on kontrollitav. Viimase puhul kehtib siiski ka mõistlikkuse eeldus, näiteks seda, et mõni leht kirjutas, et kormoranid on kõik meie kalad nahka pistnud, me kommentaarina ei aktsepteeri ;-).

2. Kirjutada võib kas uutest asjadest või täpsustavalt/ümberlükkavalt. Mitut täpselt sama infoga kirjutist ei lisata. Samas, teiste tähelepanekuid esitavaid kommentaare saab üle kinnitada -- jällegi oma kogemuse põhjal, mitte kellegi kolmanda jutu põhjal..

3. Kirjutada tuleb võimalikult arusaadavalt, et ka koha peal mitte olnud inimene jutust aru saaks.

4. Kirjutise peategelane, või üks peategelastest, peab olema liik, mille juurde kirjutist lisada soovitakse. Erandkorras võib lisada ka konkreetse liigi keskkonda vms puudutavat infot ilma otseselt liigist rääkimata (näiteks karvasjalg-kaku juures võib anda infot palumetsade kohta või näriliste arvukuse vms kohta.)

Kirjutatu läbib enne lisamist kontrolli, et postitus vastaks reeglitele.